Neuwirth.cz

bazény pro radost

Foliové bazény


ISOSTONE - stavební systém pro výstavbu bazénů

Systém ISOSTONE spojuje výhody a levnějších a dražších konstrukcí bazénů. Představuje variantu zapuštěného bazénu z dutých tvarovek z pěnového polystyrénu použitých jako systém ztraceného bednění. Systém ISOSTONE tvoří tvarovky v objemových hmotnostech 25,30,40,50 a 60 kg/m3, přičemž tvarovky nejvyšších hmotností jsou určeny i pro výstavbu bazénů pro veřejnost. Tvar a velikost bazénu nemá prakticky žádné omezení a je možné vybudovat bazén pravoúhlý nebo se zakřivenými stěnami o poloměru 1,5 nebo 1,75 m a s hloubkou do 2 m.

Speciální tvarovky mají rozměry 25 x 25 x 100 cm , novinkou jsou tvarovky XXL o rozměrech 25 x 50 x 125 cm, jejichž použití přináší finanční i časové úspory ve výstavbě. Každá tvarovka má 4 otvory po 25 cm pro zmonolitnění železobetonem. Systém spojování jednotlivých tvarovek se provádí prostřednictvím ozubů a drážek ve vertikálním i horizontálním směru, což zabezpečuje vytvoření vysoce stabilní stěnové konstrukce s minimální velikostí spár mezi jednotlivými díly.

Tvarovky není nutno následně povrchově upravovat, jejich kvalita je kontrolována dle ISO EN 9002. Konstrukce stěny po vylití stěny železobetonem dosahuje součinitele prostupu tepla k=0,29 W/m2.K, tzn že hodnota tepelného odporu R=3,28 m2.K/W. Tato hodnota zabezpečuje minimální únik tepla stěnami bazénu a tím přispívá k nižším energetickým nákladům na provoz bazénu, zejména na ohřev vody. Díky extrémně tvrdému materiálu tvarovek dosahuje konstrukce stěny pevnosti v tlaku v závislosti na objemové hmotnosti tavrovek 40,50 nebo 60 kg/m3 hodnot min 0,22-0,40 Mpa. Konečnou úpravu vnitřního povrchu stěn tvoří hydroizolační fólie  DLW, Alcorplan nebo keramický obklad či mozaika. 

tvary


Pro konečný povrch bazénů používáme folii DLW, u které je možnost výběru z různých barev a barevných kombinací